שאלות ותשובות

לא הצלחתי להיכנס לסביבה למי פונים?

פנה בבקשה לתמיכה בדוא''ל: support@sefereshet.co.il

ברצוני לרכוש עותק דיגיטאלי של ספר לימוד שרכשתי?

פנה בבקשה אלינו בדוא"ל: support@sefereshet.co.il

האם אני יכולה לשייך משימה לתלמידים שלי?

כן, בהחלט ניתן לשייך (להקצות) משימה מתוך הספר או משימה עצמאית שכתבת בעצמך. את המשימה באפשרותך לשייך לכיתה שלמה או לתלמידים בודדים לפי בחירתך. להוראות בצוע השתמשי במדריך המקוצר.

האם יש מבחנים משולבים בספרי הלימוד?

בשלב זה אין יחידות המוגדרות כמבחן. אבל מורה יכול להחליט שחלק ממשימות הערכה המשולבות בספרים – משימות סיכום וכד יוגדרו על ידו כמשימות "מבחן" יקצה אותן לתלמידיו וייתן להן ציון. מורה יכול ליצור בעצמו מבחן בכלי חיצוני (למשל טופס גוגל) ולשייך אותו כמשימה בתוך הספר הדיגיטאלי. ייתכן שבהמשך נפתח מחולל מבחנים.

האם אני יכולה להוסיף לספר הדיגיטאלי שלי מידע, מצגת, סרטונים ופעילות שיצרתי לפי בחירתי?

כן בהחלט, למורה יש כלי מדהים שמאפשר לו ליצור הערות וקישורים מסוגים שונים. הקישורים צריכים להיות כמובן מקושרים לסביבה כלשהי ברשת האינטרנט.

האם אני יכולה ליצור עותק אישי של הספר ולשתף עם תלמיד או מורה עמית?

כן בהחלט, מורה שיוצר הערות ובוחר בסימניות יוצר לעצמו עותק אישי – "הספר שלי" שם ימצא המורה את הפנקס האישי בו רשומות כל סוגי ההערות ואת דפי הספר המסומנים. כל הערה ניתן לשתף עם תלמידים ומורים עמיתים והם בוחרים האם לצרף לעותק האישי שלהם.

חזרה לדף הקודם