שאלות ותשובות

לא הצלחתי להיכנס לסביבה למי פונים?

פנה בבקשה לתמיכה בדוא''ל: support@sefereshet.co.il

ברצוני לרכוש עותק דיגיטאלי של ספר לימוד שרכשתי?

פנה בבקשה אלינו בדוא"ל: support@sefereshet.co.il

האם אני יכולה לשייך משימה לתלמידים שלי?

כן, בהחלט ניתן לשייך (להקצות) משימה מתוך הספר או משימה עצמאית שכתבת בעצמך. את המשימה באפשרותך לשייך לכיתה שלמה או לתלמידים בודדים לפי בחירתך. להוראות בצוע השתמשי במדריך המקוצר.

האם המחשב מציינן את עבודות התלמידים?

המחשב מציינן את משימות התלמידים באופן חלקי. במשימות הסגורות המחשב נותן ציון במשימות פתוחות שבהן התלמיד נדרש לכתיבה חופשית מערכת ניהול הלמידה נותנת חיווי – בוצע אן לא בוצע ונתונים נוספים על רמת הבצוע.

האם התלמיד יכול לבדוק את עבודתו באופן עצמאי?

כן ובאופן חלקי, במרבית משימות רב ברירה או משימות שלהן תשובה יחידה התלמיד מקבל חיווי מיידי ויכול לתקן.

האם יש מעקב אחר פעילות תלמידים?

כן בהחלט, מערכת ניהול הלמידה מאפשרת למורה לקבל דיווח על סטטוס בצוע במשימות על ידי תלמידיו. המערכת מאפשרת למורה לשלוח תזכורת אוטומטית במידה ותלמיד מאחר בהגשת משימה.

האם יש מבחנים משולבים בספרי הלימוד?

בשלב זה אין יחידות המוגדרות כמבחן. אבל מורה יכול להחליט שחלק ממשימות הערכה המשולבות בספרים – משימות סיכום וכד יוגדרו על ידו כמשימות "מבחן" יקצה אותן לתלמידיו וייתן להן ציון. מורה יכול ליצור בעצמו מבחן בכלי חיצוני (למשל טופס גוגל) ולשייך אותו כמשימה בתוך הספר הדיגיטאלי. ייתכן שבהמשך נפתח מחולל מבחנים.

האם אני יכולה להוסיף לספר הדיגיטאלי שלי מידע, מצגת, סרטונים ופעילות שיצרתי לפי בחירתי?

כן בהחלט, למורה יש כלי מדהים שמאפשר לו ליצור הערות וקישורים מסוגים שונים. הקישורים צריכים להיות כמובן מקושרים לסביבה כלשהי ברשת האינטרנט.

אם התלמיד יכול לבצע משימה מבלי שהמורה משייך לו? והאם יש מעקב אחר משימות אלו?

כן, התלמיד אוטונומי לפעול ולבצע משימות גם מבלי שנדרש. המורה יקבל חיווי במערכת ניהול הלמידה רק במידה והתלמיד שלח לבדיקה.

האם אני יכולה ליצור עותק אישי של הספר ולשתף עם תלמיד או מורה עמית?

כן בהחלט, מורה שיוצר הערות ובוחר בסימניות יוצר לעצמו עותק אישי – "הספר שלי" שם ימצא המורה את הפנקס האישי בו רשומות כל סוגי ההערות ואת דפי הספר המסומנים. כל הערה ניתן לשתף עם תלמידים ומורים עמיתים והם בוחרים האם לצרף לעותק האישי שלהם.

חזרה לדף הקודם